گویا دوره عظمت و شکوه  امپراتوریها به پایان خط رسیده است.

افول ابرقدرت غرب یعنی  آمریکا را  شاید بتوان از زمان اوباما و اقدامات و امتیاز دهی او به سایر کشورها بخصوص اروپا برای همراهیش در اعمال تحریمها یا پذیرفتن برخی کنفدراسیونها  دانست لیکن با آمدن دونالد ترامپ این غروب به سرعت در حال روی دادن است.

ترامپ

مردی که جزء پول نه میشناسد نه  می بیند . 

برای ماندن در معاهده آب و هوایی پول میخواد . برای همکاری با ناتو پول ، برای حمایت از عربهای خلیج فارس پول .

مردی که علاقه وافری به انداختن عکس یادگاری برای رهبر کره شمالی دارد بدون اینکه در برابر مذاکرات ، حاضر به لغو بخشی از تحریمهای اعمالی باشد و فقط عکس و عکس .

حالا یه دیوانه چون او با موهای ژولیده در لندن به نخست وزیری رسیده است ،

بوریس جانسون

رفتار و سَکنات چون ترامپ  و در گفتار و پرت و پلا گفتن نیز چون ترامپ .

اینگونه  است که ترامپ به محض نخست وزیری جانسون  ، گفته : او مردی خوبی است و عالی و فوق العاده است  .

دیوانه چون دیوانه بیند خوشش آید .

انسان وقتی میبیند و میخواند  زمانی افراد باهوش و سیاستمداری چون چرچیل و مارگارت تاچر در انگلیس زمام امور جهان را بدست داشتند و اینک احمق هایی چون ترامپ و جانسون ، تصمیم گیر بریتانیای کبیر و آمریکا شده اند بدون هیچ شکّی به فرا رسیدن دوره اضمحلال و فروپاشی این  دو ابرقدرت جهانی و دوست دیرینه در استثمار ملّتهای مظلوم و مستضعف ، یقین پیدا میکند .

رفتار های دو سال اخیر ترامپ این گفتار را تصدیق کرده و حماقت های ماههای آینده بوریس جانسون

بر آن صحه میگذارد .

آنجا که مقام رهبری میگویند : نقل به مضمون :: (( دوره حکومت احمق ها )). احمق های درجه یک  .

 

**بوریس جانسون امروز 02/05/1398 بعد از استعفای ترزا می  نخست وزیر انگلستان شد .

منبع : ستاره شرق |ترامپ و جانسون
برچسب ها : ترامپ ,جانسون ,احمق ,دیوانه ,دوره ,نخست ,نخست وزیری